Bachelor's programme in Health Sciences

The bachelor's programme in Health Sciences is taught in Dutch. Therefore, the information mentioned below is only available in Dutch. For more information about the bachelor's programme in Health Sciences: Prevention and Health in English, please click here.

Bachelor in Gezondheidswetenschappen: Preventie en Gezondheid
Voorkomen is beter dan genezen. Korter en krachtiger kun je de opleidingsrichting Preventie en Gezondheid niet samenvatten. Gezond gedrag in een gezonde omgeving. Daarover gaat het.

Waarom kies je voor Preventie en Gezondheid?
In onze westerse wereld overlijden mensen vaak voor hun zeventigste. Niet omdat ze geen toegang hebben tot medische zorg, of genetisch zo in elkaar zitten, maar omdat ze niet genoeg bewegen, roken, ongezond eten of teveel alcohol drinken. Ze zijn dus niet voorzichtig in hun gedrag. Onderzoek toont aan dat veertig procent van de vroegtijdige sterfte te wijten is aan eigen gedrag. Aan dat gedrag moeten we dus iets doen. Dat valt niet mee. Gedrag veranderen is zelfs bijzonder lastig. Al jaren krijgen mensen de boodschap dat roken slecht voor ze is, maar ze stoppen niet. Onderhand weet bijna iedereen dat je van overgewicht hart- en vaatziekten en diabetes kunt krijgen. Maar bewegen we meer en eten we minder? Gelukkig hebben we tegenwoordig een beter inzicht in de methoden waarmee we mensen tot gezonder gedrag kunnen overhalen. Die methoden zijn ontwikkeld op basis van inzichten uit de psychologie en de beleids- en communicatiewetenschappen. En ook daarover leer je meer in de opleiding Preventie en Gezondheid.

Maar Preventie en Gezondheid is breder. De opleiding is gericht op public health, de maatschappelijke gezondheidszorg. Je houdt je dus niet alleen bezig met gedragsverandering van mensen, maar ook met aanpassingen in hun omgeving. Ziekte kan namelijk vaak voorkomen worden door ervoor te zorgen dat mensen in gezonde omstandigheden leven en werken. Denk bijvoorbeeld aan gezonde werkomstandigheden. En hoe wil je stimuleren dat kinderen op de fiets naar school gaan, als er geen veilige fietspaden zijn? Al deze zaken dragen bij aan een gezonde samenleving.

Kort gezegd, gaat Preventie en Gezondheid over gezond gedrag in een gezonde omgeving. Je leert hoe je kunt voorkómen dat mensen ziek worden. Je leert ook hoe belangrijk het is om ziekten vroeg op te sporen en hoe je dat het beste kunt doen. Ook ontwikkel je methoden om zieke mensen zo goed mogelijk te leren omgaan met hun aandoening. Zo kunnen ze beter functioneren in het dagelijks leven. 

Al die activiteiten kun je uitoefenen in een overheidsorganisatie of een instelling voor gezondheidszorg. Maar ook in een bedrijf. Steeds meer bedrijven proberen de participatie van hun werknemers in het arbeidsproces te vergroten. Cruciaal daarbij is dat de werknemers gezond en fit zijn. En blijven. Dat kun je realiseren door mensen de mogelijkheid te bieden om ook op het werk aan beweging te doen. Je kunt bovendien zelfs op de werkvloer aan gezondheidsadvies doen. Maar ook de werksituatie aanpassen van mensen die al een chronische ziekte hebben, want zo kun je ze langer in het arbeidsproces houden. Al die maatregelen zijn niet alleen goed voor de werknemer, maar zeker ook voor het bedrijf. Gezonde werknemers betekenen namelijk minder verzuim. En dat heeft grote financiële voordelen. Gezonde mensen, gezond bedrijf.

Wat leer je tijdens de opleiding Preventie en Gezondheid?
Het eerste jaar is een basisjaar dat je volgt samen met alle studenten Gezondheidswetenschappen. In dat gemeenschappelijke eerste jaar leer je begrijpen hoe gezondheid en ziekte in elkaar zitten. In de twee daaropvolgende jaren maak je kennis met de belangrijkste terreinen binnen public health: gezondheidsbescherming, ziektepreventie en gezondheidsbevordering. Je ontdekt wat de belangrijkste gezondheidsproblemen zijn, zowel psychisch als lichamelijk, zowel in de werksituatie als privé, zowel in Nederland als daarbuiten (denk bijvoorbeeld aan internationale gezondheidsproblemen, zoals Q-koorts of ziekten in ontwikkelingslanden). Je bestudeert relevante onderdelen uit de psychologie en de ziekteleer. Je raakt bekend met de organisatie van de publieke gezondheidszorg, gezondheidsbeleid en communicatiewetenschappen. Je leert hoe je wetenschappelijke verantwoorde interventies kunt ontwikkelen op basis van een systematische analyse van gezondheidsproblemen. Je wordt al heel snel in de opleiding uitgedaagd om al die kennis toe te passen op problemen uit de praktijk.